ЎЗБЕКИСТОНДА ИНВЕСТИЦИЯ   КИРИТИШ   УЧУН   БИЗНЕС   ЛОЙИҲАЛАР

Бизнес-ғоялар базасига кириш ҳуқуқи, инвестициялаш турлари ва битимни ҳуқуқий қўллаб-қувватлаш

Биз билан Инвестор, қўшилган маблағларидан даромад олиб келаётган лойиҳани топиши мумкин ва шу билан бирга хеч нарса қилиш керак эмас, чунки Сизнинг пулингиз Сиз учун ишлайди.

Шунингдек, Сиз қушган маблағларингизни купайтиришга ва сақлашга ҳаракат қиламиз.

Бизга мурожаат қилиб Сиз, бизнинг экспертларимиз томонидан кўплаб таклифлар орасидан танлаб олинган бутун бизнес-ғоялар базасига бирдан кириш ҳуқуқини қўлга киритасиз.

Муаллиф лойиҳага ғоя киритади, Инвестор ўз пул маблағларини, Биз эса уларни қўшма бизнесга бирлаштирамиз.

Ундан ташқари, бизда тайёр бизнесдаги улушни сотиб олиш мумкин.

Банк омонатлари, узаро фондлари ва бошқа молиявий воситалар – таклиф лоихада шу вақт сармояда узоқ ананавий инвестициялар чексиз даромад мумкин.

Шу билан бирга, анъанавий қўшиладиган хиссалар – банклардаги депозитлар, пайлик инвестицион фондлар ва бошқа молиявий воситалар даромадларига қараганда, таклиф этилаётган лойиҳаларга киритиладиган инвестициялар анча юқори даромад олиб келиши мумкин.

Қандай ишлайди?

Сизнинг таклифингизни Инвестициялаш имконини аниқлаш учун кўриб чиқганимиздан сўнг (телефон ёки хат ёзиш орқали) у модерацияга юборилади. Бир оз вақтдан кейин Сизнинг таклифингиз умумий фойдаланишда пайдо бўлади ёки бизнинг мутаҳассисимиз тавсиялари билан якунига етказиш учун қайтарилиши мумкин.

Сизнинг даромадингиз, Сиз инвестиция киритадиган компания ва битим туридан боғлиқ. Сиз усиб бораётган бизнесдаги улушни сотиб олишингиз мумкин. 2-3 йилдан кейин компания даромадни купайтириши мумкин. Шунда Сизнинг улушингиз нарҳи 10-15 бараварига усади.

Агарда Сиз қарз беришга қарор қилсангиз, танланган компания Сизнинг маблағларингизни ривожлантириш учун ишлатиши мумкин ва кейин уни фоизлар билан қайтариб бериши мумкин.

Компаниямиз Сизнинг юқори даромад олишингизга ёрдам беради. Шунигдек, Сиз бозорнинг янги сегментларини ва бизнес-моделини очасиз, амалга оширишни истаган хамкорлар ва ғояларни топасиз.

Биз, ўз даромадларини бир неча маротаба ошириб бошқа мамлакатлар бозорига чиқадиган корҳоналарни мураккаб танлаймиз.

Интернет-дўкон, бинонинг қўрилиш лойииҳаси, талаб қилинадиган махсулотни ёки сиз тушунайдиган бошқа бизнесни танлашингиз мумкин.

Инвестиция турлари

 1. Корхона улушларини гаровга қуйиш ва кредитлаш, Инвестор келишилган муддатда ҳамда келишилган фоизга қарз тақдим этади ва қарзни қайтарилишини таъминлаш учун, гаровга бизнесдаги улушни қабул қилади.

Бу ҳолатда, Инвестор қўшилган миқдордан фоиз куринишида даромад олади.

 1. Корхоналар улушларини сотиб олиш йули билан молиялаштириш, Инвестор бизнесдаги улушни сотиб олади. Қўшимча гаров таъминоти тарафларнинг келишуви билан амалга оширилади.

Бу ҳолатда, Инвестор бизнесдаги улушидан дивиденд куринишида даромад олади.

 1. Мулкни гаровга қуйиш ёки бошқа қайта таъминлаш йули билан кредитлаш, Инвестор келишилган муддатда ҳамда келишилган фоизга қарз тақдим этади ва қарзни қайтарилишини таъминлаш учун, корҳона мулкини ёки бошқа таъминотни қабул қилади.

Бу ҳолатда, Инвестор қўшилган миқдордан фоиз куринишида даромад олади.

 1. Таёр бизнесдаги улушни сотиб олиш.

Бу ҳолатда, Инвестор бизнесдаги улушидан дивиденд куринишида даромад олади.

 1. Тарафларнинг келушувига биноан бошқа турдаги инвестициялар ҳам бўлиши мумкин.

 

Хавфлар

Янги бизнесга инвестиция қилиш вақтни талаб қилади, ҳамда – бу хавфли. Сизга тўғри келаётган Лойиҳани тезда топиб бериб ва хавфларни минималлаштиришга ёрдам берамиз.

Биз битимни ҳуқуқий қўллаб-қувватлашни таъминлаймиз, инвестициялар қаерга жунатилишини белгилаймиз, инвестицияларни қайтарилишини таъминлаб берамиз (мол-мулк гарови ва/ёки бизнесдаги улушлар, кафиллик ва х.к.).

Агар Сиз бизнеснинг улушини сотиб олсангиз, биз лойиҳани амалга ошириш учун молиявий шаффофлигини таъминлаймиз, компанияни бошқариш тартибини белгилаймиз, бошқарув органларининг харакатлари устидан назоратни урнатишга, даромад тақсимоти қоидаларига розилик беришга, бизнес-режани ижросини назорат қилишга ёрдам берамиз.

 

Лойиҳа концепциясининг аудити

Биз Лойиҳани ҳуқуқий ва молиявий экспертизасини утказамиз, лойиҳанинг тижорат контсепциясини тахлил қиламиз, лойиҳани амалга ошириш буйича шартларини мувофиқлиги ва иқтисодий самарадорлиги прогнозларини текширишини утказамиз.

Натижада Инвестор тушунарли шаклда тахлилларни қабул килади.

Лойиҳани олиб бориш

Инвестицияларни жалб қилиш босқичи тугагандан сўнг, биз ғоялар муаллифлари билан инвесторлар ўзаро хамкорлиги ташкилини таклиф қилишга, бизнес – режа ижроси аудитини утказишга ва керак бўлганда назорат қилувчи орган сифатида харакат қилишга тайёрмиз.

№001Биаксиал мулжалланган (ёки икки томонлама мулжалланган) полипропиленли пленкани (БМПП) полпропилен гранулалардан ишлаб чиқариш буйича лойиҳа.

Лойиҳани лойиҳалик қуввати, йилига 15.000 тонна тайёр маҳсулот амалга оширилади.

Лойиҳанинг умумий нарҳи 17 млн $ ташкил этади. БАТАФСИЛ

№002. Бентомаҳсулотни ва бентонитлик лойни ишлаб чиқариш буйича лойиҳаси.

Лойиҳани лойиҳалик қуввати, йилига 25 тонна тайёр маҳсулот амалга оширилади.

Лойиҳани амалга ошириш учун 3.5 йил муддатига 7.335.000 $ керак. БАТАФСИЛ

№003. Бизнинг ташкилотимиз металлопрокатнинг етказиб берувчиси ҳисобланади

Бизнинг ташкилотимиз, 5,5 тонна миқдорида Буюртмачиниг Савдо – уй ҳужалиги комплексининг қурилиши учун, металлопрокатнинг етказиб берувчиси ҳисобланади.  БАТАФСИЛ

№004. Бухоро шаҳрининг худудида жойлашган туқимачилик маҳсулотлари ва оеқ кийими ишлаб чиқаришни кенгайтириш лойиҳаси Фаол бўлган тикув-туқимачилик ишлаб чиқаришнинг (маҳсус кийимлар ишлаб чиқариш) қуввати, ойига 3.600 тўпламлар амалга оширилади. Фаол бўлган

Фаол бўлган тикув-туқимачилик ишлаб чиқаришнинг (маҳсус кийимлар ишлаб чиқариш) қуввати, ойига 3.600 тўпламлар амалга оширилади.

Фаол бўлган оёқ кийимини ишлаб чиқаришнинг қуввати – ойига 1.200 жуфт амалга оширилади.

БАТАФСИЛ

№005. ПЦ 400 ва ПЦ 500 Цемент белгиси бўлган тўпламларда ишлаб чиқариш буйича лойиҳаси.  

Лойиҳани лойиҳалик қуввати, йилига 300.000 тонна тайёр маҳсулот амалга оширилади. Лойиҳани Қашқадарё вилоятининг худудида амалга ошириш режалаштирилган, хомашё ишлаб чиқариш жойидан 20 км худудида жойлашган. БАТАФСИЛ

№007. Интернет-дўкони лойиҳаси

Тошкентда интернет-дўконини ташкил қилиш учун, хамкорни излаяпман.

Бизнесда иштирокчиликнинг шартлари – 50/50%. БАТАФСИЛ

№008. Бухоро шаҳридаги меҳмонхона қурилишининг лойиҳаси

Бухорода меҳмонона қурилиши учун, хамкорни излаяпман. Фаол ресторан жойлашган урнида меҳмонхона қурилиши режалаштирилган. Ресторан эгаси билан ресторанни сотиб олиш олдиндан келишилган. БАТАФСИЛ

№009. Банк кафолати буйича Ўузбекистонга шакарнинг импорти

Бизнинг ташкилотимиз Узбекистонга импорт орқали йилига 50.000 тоннагача шакар олиб келади.

БАТАФСИЛ

№010. Шаҳсий гигиена воситаларини ишлаб чиқариш

Шаҳсий гигиена воситаларини амалга ошираётган компаниясига, шаҳсий гигиена воситаларини (шампун ва совун) ўзининг брендига мослаб ишлаб чиқаришни ишга тушириш учун Инвестор керак.

БАТАФСИЛ

№011. Қорағалпоқистоннинг Кунград туманида пиво ишлаб чиқариш буйича лойиҳаси.

Кунград туманида пиво цехини очиш буйича хамкорни излаяпман. Нукус шаҳридан Кунградгача етказиб бериб ва урнатиши (+ўрганиш текин) билан бирга бўлган пиво ускунасининг нархи – 250.000.000 сўм ташкил этади. Технологик йуналиши 1000л. ҳажми билан бўлган 10 қутидан иборат. Битта қутидан 950 л. пиво чиқади. БАТАФСИЛ

№012. Тошкент вилоятидаги Клиникани очиш лойиҳаси

Фаол бўлмаган касалхонанинг базасидаги бинонинг модернизация ва реконструкция қилиш йули билан саноат тиббиётини тиклаш мақсадида Тошкент вилоятидаги Клиникани очиш учун хамкорни излаяпман. БАТАФСИЛ

№013. Ҳалқаро автомагистрал йули бўйлаб Экотуристик комплексини сув омборлари ва археологик объектлари билан ташкиллаштиришнинг лойиҳаси. 7 гектарлик ер участкасида жойлашиб ўзига сув омборини қўшган Экотуристик комплексини ташкил қилиш учун мулжалланган

7 гектарлик ер участкасида жойлашиб ўзига сув омборини қўшган Экотуристик комплексини ташкил қилиш учун мулжалланган лойиҳа.  БАТАФСИЛ

№014. Дори-дармонларнинг ишлаб чиқаришини кенгайтириш

Бизнинг ташкилотимиз дори-дармонларни ишлаб чиқариши билан 16 йилдан ортиқ шуғулланиб келади. Биз 18 дан ортиқ бўлган дори-дармонларни ишлаб чиқарамиз. Шунингдек улар махсулотининг қаторлари ичига спиртли дамламалари ва сиропи бор дориворлар киради.  БАТАФСИЛ

№015. Дори-дармонларнинг ишлаб чиқаришини кенгайтириш

Қорақалпоқистон Республикасининг Кунград туманида хусусий бошланғич мактаб яратмоқ учун инвестор қидиряпман.. БАТАФСИЛ

№026. КОМПОЗИТ (шишапластик, ибазальтоппластик) АРМАТУРАЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ.

Лойиҳанинг нархи-220 000 АҚШ доллари

Сизларнинг эътиборингизга, ишлаб чиқариш учун минимал сарфлаш   йўли билан юқори фойдали ва максимал тез муддат ичида харажатларни қоплайдиган (1 йил) бизнесни таклиф қиламиз. БАТАФСИЛ

 

№037. Ўсимлик ёғларини ишлаб чиқариш.

Бизнинг компаниямизнинг асосий фаолият тури қурутилган сабзавот ва мевларни ишлаб чиқариш. Соядан, зиғирдан ва кунгабоқардан ёғ ишлаб чиқаришни яратмоқ  ниятимиз бор. БАТАФСИЛ

 

№048. Истеъмол товарларини кредитга сотиб олмоқ бўйича интернет–дўкон фаолиятини кенгайтириш..

Лойиҳа 2 йилдан ортиқ фаолият қилади. Шу йилнинг 5 ойи ичида товарларни сотиш хажми 40% ошди ва сотиш бўйича барқарор ўсиш суръати таҳмин қилинади. БАТАФСИЛ

 

№054. Чармни қайта ишлаб чиқариш ва чармдан бўлган маҳсулотларини ишлаб чиқариш..

Компания хабарлайди Тошкент шаҳрининг саноат зонасида шахсий ер участкасига эгалигини, шахсий хомашё ресурсларига ва чарм хомашёсини таёрлаш бўйича юқори малакали мутахассислар мавжудлиги. БАТАФСИЛ

 

№058. Виртуал савдо марказини юргизмоқ бўйича.

Виртуал савдо марказини юргизмоқ бўйича инвестор қидиряпман. Фаолиятни юргизмоқ учун 100 000$ миқдорда инвестициялар керак. БАТАФСИЛ

 

№065. Ипакли гиламларни ишлаб чиқариш (қўл тўқимачилиги)

Мен Марғилон шаҳрида ипакли гиламларни қўл тўқимачилиги билан шуғунланаман, ҳозирги вақтда Турциядан 500 м² талаб мавжуд. 1 м² - 3000$ нархи бўйича. Гиламнинг таннархи 1 м² - 2000$. Гиламнинг тоза даромади 1 м².дан -  1000$. Гиламларнинг намуналари бор. БАТАФСИЛ

 

№072. Таниқли сотув маркаси остида дўкон очмоқ (франшиза)

Японияда асосланган компания ўзининг фаолиятини жаҳон бозорида актив кенгайтирмоқда ва бутун жаҳон бўйича 3000дан ортиқ дўконлар ҳисобга олинади БАТАФСИЛ

 

№077.  “Тўлқинли гидроэлектростанция” ноу-хау лойиҳаси

 Биз “Тўлқинли гидроэлектростанция”ни патентлаштириб, ушбу фойдали модел учун Ўзбекистон Республикасида патент олганмиз.  БАТАФСИЛ

 

№082. Қаттиқсимон дори-дармон воситаларини ишлаб чиқариш.

Қаттиқсимон дори-дармон воситаларини ишлаб чиқариш.  БАТАФСИЛ

 

№084.Сиртга қопловчи қурилиш ғиштини ишлаб чиқариш.

Заводнинг мавжудлиги асосида итальян компаниясининг “BEDESCHI” технологияси бўйича сиртга қопловчи қурилиш ғиштини ишлаб чиқариш.  БАТАФСИЛ

 

№107.Махсус техникани ижарага бериш лойиҳаси

Автойўл қурилиши учун махсус техниканинг ижарасига талаб мавжуд. Хусусан, автойўл қурувчи йирик пудратчига ижарага самосвал ва асфальтоукладчик керак.  БАТАФСИЛ

 

№111.Bieksenli yo'naltirilgan polipropilen plyonkasini (BOPP) ishlab chiqarish. Nafis metal qoplamasi bilan.

Loyihaning yillik quvvati  tayyor mahsulot bo'yicha 8000 tonna, va 14184 tonna extruderning ochiq kallagidagi quvvati. BATAFSIL

 

№123.Плантация (грек ёнғоғи, узум, олхўри) ҳамда меҳмонхона мажмуаси, супермаркет ва совутиш мосламаси  ташкил қилиш бўйича лойиҳа

Ишлаб чиқариш Асака туманида ташкиллаштирилиши мўлжалланган ва у қуйидаги салоҳиятга эга:  БАТАФСИЛ

 

№140.Инулин ишлаб чиқариш лойиҳаси

Инулин ишлаб чиқариш инвестицион лойиҳасининг йиллик қуввати 1000 тонна. Инулин 1-20 кг.дан қопларга қадоқланади. Лойиҳа қуввати йилига 1000 тонна тайёр маҳсулотдан иборат. БАТАФСИЛ

 

№142.Лак бўёқ материалларини ишлаб чиқариш бўйича.

Лак бўёқ материалларини (оқ эмаль, пол бўёқи, травертин, ички бинога пардоз бериш учун сув - эмулсион бўёқи, бинонинг олд томонига пардоз бериш учун бўёқ) ишлаб чиқариш учун 20 000 $ миқдорида инвестиция зарур.  БАТАФСИЛ

 

№151.Шахрисабздаги меҳмонхонада сайёхлик мажмуасини ташкил этиш.

Обьект инвестиция мажбуриятлари билан нол нархида ўтказилади.  БАТАФСИЛ

 

№152.Kitob sayyohlik hududining Kainar massivida sayyohlar uchun sayyohlik kompleksi va mehmonxona qurilishi.

Maqsadi: Ushbu loyihani tashkil etish quyidagilarni ta'minlaydi:.  БАТАФСИЛ

 

№158.Тахта панеллари ишлаб чиқариш линияси (ДСП, ДВП, ЛДСП).

Тахта панеллар ишлаб чиқариш қуввати – 5.000 м3 в год..  БАТАФСИЛ

 

№170.Стоматологик туризм Тошкентда

Стоматология сохасида 7 йил ишлаб ва изланиб келаётган мутахасисни стоматологик туризмни ривожлантириш ва потенциал беъморларни чет элдан жалб этиш лойихасини бошлаш учун инвестор керак.  БАТАФСИЛ

 

№180.Go'shtni qayta ishlash, sabzavot va mevalarni saqlash, "MILLIY TAOMLAR" kafesi, ko'ngilochar savdo majmuasi supermarketi, mehmonxona va avtotexnika ustaxonasi.

1 350 000 AQSh dollari miqdorida Investitsiya fondlarini  jalb qilish talab etiladi BATAFSIL

 

№181.Qishloq xo'jalik mahsulotlarining ulgurji bozorini yaratish.

Bozorning umumiy maydoni 1 gektarni tashkil etadi. BATAFSIL

 

№191. Амазонда бизнес.

«Амазон»да бизнес келажаги бор, юкори даромадли ва катта имкониятларга эга бизнесдир. Ушбу бизнеснинг моҳияти шундан иборатки, сиздаги мавжуд товарни «Амазон»нинг савдо майдонида жойлаштириш ва қисқа вақт ичида мўмай даромад билан сотишдан иборатдир. Бу мақсадда «Амазон» бутун дунё буйлаб товарларни кабул килиш, уни қадоқлаш, харидорларни топиш, реклама қилиш, даромад билан сотиш ва товар етказиб берувчи билан ҳисоб-китоб қилиш омборларини ташкил этган. Бу хизматлари учун «Амазон» хар бир сотилган товардан 0,99 цент ҳақ олади. БАТАФСИЛ

№193.Ўзбекистонда ишлаб чиқариш ва халқаро бозорда қонуний монополия шароитида нозик толали луфадан тайёрланган органик мочалкаларини сотиш

Лойиҳанинг ташаббускори МДҲ давлатларида, шу жумладан Россияда, инноватсион мочалкаларни ишлаб чиқариш ва сотиш бўйича 20 йиллик қонуний монополияни таъминлайди. Ҳозирги вақтда патентлаш АҚШ, Япония, Бирлашган Араб Амирликлари, Хитой, Ҳиндистонда амалга оширилмоқда. БАТАФСИЛ

 

№212.Forex bozorida savdo qilish.

Forex bozorida savdo qilish uchun boshlang’ich minimal summa 1 000$ dan 50 000$ gacha bo’lgan investetsiya kirata oladigan investor kerak. Men mt4 platformasida, Gerchik&Co brokirida ishlaganman. Ikki yillik ish tajribam bor. Reja asosida bir sestimada ishlayman. Bu strategiya  balansni zararga kiritmaslikni va oyida 25-35% dan 50% gacha yoki undan ham ko’p daromad olishni  kafolatlaydi. БАТАФСИЛ 

№217. Дори воситаларини қадоқлашда фойдаланиладиган эни 750 мм гача бўлган ПВХ пленка ишлаб чиқариш.

Лойиха умумий қиймати – 530 000 – 800 000 АҚШ доллари.

Лойиха йиллик соф фойдаси 500 000 - 1 000 000 АҚШ доллари.

Сотиб олинган ускунанинг йиллик қуввати – 2 000 тонна.

Лойиханинг хозирги холати – 285 000 АҚШ доллари сарфланган. Ускуналар дастлабки синов босқичида. БАТАФСИЛ 

№218. Тошкент вилоятида мевали боғ барпо қилиш.

Тошкент вилоятидаги фермер хўжалигида 10 гектар майдонда (жами 20 гектар ер майдони мавжуд) беҳи мевали боғини барпо қилиш.

295000000 сўм (36 875 АҚШ доллари) миқдорида инвестиция маблағлари (сармоя) киритилиши талаб этилади.

Умумий сумма – 445 000 000 сўм. (55 625 АҚШ доллари)  Ундан: БАТАФСИЛ 

№222. Сут ва сут маҳсулотларини қайта ишлаш.

Сут ва сут маҳсулотларини жумладан, қаймоқ, сметана қатиқ, бринза ва пишлоқни биринчи қаторларда ишлаб чиқаришни ташкил этишдан иборат. Лоийҳанинг иқтисодий самарадорлиги, махаллий ишлаб чиқарилишини ташкил этилиши импортга нисбатан камроқ қийматдаги маҳсулотларни ишлаб чиқариш имконини беради. Лойиҳани амалга ошириш жойи: Хоразм вилояти Урганч тумани.

Лойиҳанинг умумий қиймати: 300 000 минг АҚШ доллар. БАТАФСИЛ 

№238. Бухоро вилоятида пахта тукимачилик ишлаб чикаришини ташкил килиш.

Пахта-тукимачилик кластерини 2000 га худудда ташкил килиш. Пахта етиштириш ва уни кайта ишлашга фаолият юритаётган йиллик 4200 тонна экспортбоп калава ип ишлаб чикариш фабрикасига инвестиция жалб килиш. Лойиханинг умумий киймати: 13 000 000.0 АКШ Доллари.

Молиялаштириш манбалари: Ташаббускорнинг лойихадаги улуши – 9 000 000,0 АКШ Доллари. Инвесторнинг лойихадаги улуши - 4 000 000,0 АКШ Доллари. БАТАФСИЛ

№243. Атмосферанинг ўзидан энергия олиш.

Таклиф этилаётган бизнес-режада электр энергияси ва иссиқлик қувватини бинонинг таъсир майдонидан, атмосфера босимидан олинади ва бу исътемолчилар учун қулай ҳам арзонга тушади. Талаб қилинаётган инвестицион сумма: 16 209 000 АҚШ доллар дан 33 777 500 АҚШ долларгача. БАТАФСИЛ

№243. Атмосферанинг ўзидан энергия олиш.

Таклиф этилаётган бизнес-режада электр энергияси ва иссиқлик қувватини бинонинг таъсир майдонидан, атмосфера босимидан олинади ва бу исътемолчилар учун қулай ҳам арзонга тушади. Талаб қилинаётган инвестицион сумма: 16 209 000 АҚШ доллар дан 33 777 500 АҚШ долларгача. БАТАФСИЛ

№245. Бухоро шаҳрида туристларга махсус такси хизмати кўрсатиш.

Ҳозирда компания фаолият юритаётган бўлиб қўйидаги ишлар йўлга қўйилган.

 • Оқ рангли Бизнес Класс автомашиналари сони - 15 та.
 • Барчаси шаҳарлараро йўловчи ташиш бўйича лицензияланган.
 • Компания учун “Бухоро” халқаро аэропортидан алоҳида автотураргоҳ ажратилган.
 • Қисқа рақамли Call-center ташкил қилинган. БАТАФСИЛ
№248. Суши Бар Тошкент шаҳрида.

Суши-бар машхурлиги факатгина ўсиб бормокда. Ушбу муассасалар кундузи хам, иш кунлари хам камдан-кам холларда бўшайди ва дам олиш кунлари олдиндан буюртма қилиш орқали кириш мумкин. Cуши Бар куйидаги xизмат турларини такдим этади:

 • суши, рулонларни сотиш;
 • суши этказиб бериш xизмати;
 • тайёр махсулотни етказиб бериш. БАТАФСИЛ

№249. Смарт Шоу.

Лойиханинг мақсади: Стадион, спорт ареналари, консерт-залларга келган фанатлар, мухлислар ўз спорт жамоаларини, артистларини қўллаб-қувватлаш максадида ўз смартфонларининг спичкасини ёки экранини ёқиб “юлдузлар шоуси"ни уюштиришмокда. Энди бу бироз эскирди. Уларга яна бошка янгича усуллар ва янгилик керак. Демак, ушбу “юлдузлар шоуси"ни “смарт шоу"га айлантириш вақти келди. Бунда смартфон спичкалари/экранларининг ягона тизим асосида “ақлли" ёниб ўчиши оркали исталган аниматсияни кўрсатиш мумкин бўлади. Смартфонлар катта бир “экран"нинг “пиксел"лари бўлиб xизмат килади. БАТАФСИЛ

№252. Самарқанд вилоятида мева сабзовотларни қуритиш, қадоқлаш корхонасини ташкил этиш.

Лойиҳанинг асосий мақсади 0,5 га ер майдонини олиб мева сабзавот маҳсулотларини қуритиб, тайёр маҳсулот ишлаб чиқариш учун асбоб ускуналар сотиб олиб ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш.

Лойиҳа суммаси: 1 011 000 000 сўм. БАТАФСИЛ

№262. Андижон вилоятида тўти етиштириш.

Лойиҳанинг мақсади - Тўлқинсимон номли тўти турини кўпайтирувчи, 5 та иш ўринли корxона барпо этишдир. Бизнеснинг ҳисоб-китобларда - қўшни давлатлардан Козоғистон, Россия каби давлатларда шу турдаги тўтиларга бўлган талабнинг кучлилигидан ва Ўзбекистон худудида бундай турдаги тўтилар тез мослашувлигидан келиб чиққан ҳолда режалаштирилган.

Лойиҳа қиймати: 40 000 000 сўмни ташкил этади. БАТАФСИЛ

№265. Наманган шаҳрида газосигнализаторлар ишлаб чиқариш.

Аҳоли яшаш хонадонлари, хайдовчи ва транспорт воситаларида рўй бериши мумкин бўлган бахтсиз ходисаларнинг олдини олиш мақсадида корхонамиз томонидан газ иси сизиб чиққан холларни аниқлаб, хонадон эгаси ва хайдовчига огохлантирувчи овозли сигнал берувчи газосигнализаторлар ишлаб чиқариб, рўй бериши мумкин бўлган бахтсиз ходисаларнинг олдини олишга ўз хиссамизни қўшишдан иборатдир. Бугунга қадар лойиҳаяга 300 000 $ тикилган. Лойиҳани тулиқ ишга тушириш учун 450 000 $ инвестиция талаб этилади. БАТАФСИЛ

№268. Кашкадарё вилоятида пишириқлар цеxини очиш.

Кашкадарё вилоятида торт, нон ва турли xилдаги қандолат маҳсулотлари пишириладиган цеx очиш. Ғоя муаллифи бу соҳада тажрибага эга ва бозор талабини жуда яxши ўрганган. Зарур инвестиция  17 000 АКШ доллари миқдорида, улар йўналтирилади... БАТАФСИЛ

№272. Тошкент шаҳрида такси xизматлари кўрсатишни янада такомиллаштириш.

Инвестиция лойиҳасининг асосий мақсади: Корxонанинг янада самарали ишлаши учун инвестиция киритиш зарур, бу эса кўрсатилаётган xизматларнинг хажмини сезиларли даражада оширади ва натижада корxонанинг даромади ошади. Ушбу лойиҳани амалга ошириш учун корxонани қўшимча транспорт воситалари ва капитал активлар билан тўлдириш талаб қилинади. Лойиҳанинг умумий қиймати (АКШ долларида) - 1 187 000 $. БАТАФСИЛ

№289. Бройлер товуқларини боқиш.

Йилдан-йилга озиқ-овқат соҳасига ошиб бораётган талабни эьтиборга олсак, бу йуналишга маблағ киритиш жуда туғри йўл деб биламан. Уй шароитида бройлер товукларини боқиш –жуда фойдали бизнес ғоя. Парранда бизнеси доим фойдали булган. Табиий қишлоқ хужалиги маҳсулотларига домий талаб юқори. Бу соҳада менда етарлик тажрибам бор ва ҳозирда ҳам шу бизнес билан шуғилланман. Тайёр булган товуқ маҳсулотларини сотиш учун етарли мижозларим бор. Лойиханинг умумий қиймати: 10 000 АКШ доллар. БАТАФСИЛ

№315. Навоий вилоятида иссиқхонада памидор етиштириш (Фаолиятини кенгайтириш).

Навоий вилоятида 1 га ер майдонида иссиқхона фаолиятини кенгайтириш учун инвестиция зарур. Корхонада 90% қурилиш ишлари тугалланган ва Иситгич (Котел КВ-1000) мавжуд факатгина иситиш тизимини шу йил кондиционер типида килинганлигимиз туфайли айрим монтаж ишларида камчиликлар мавжуд. Инвестиция жалб қилингандан сўнг лойиха 15-20-кун ичида тулик ишга тушади. Бугунги кунга кадар харидорларимиз Тошкент бозорларида ҳам мавжуд. Лойиха ишга тушиши учун зарур бўлган сумма: 250 000 000 сўм / 30 500 $. БАТАФСИЛ

№340. Сирдарё вилояти икки каватли мини дўкон қуриш.

Маҳсулотлар (товарлар, xизматлар) рўйxати: Озик-овкат маҳсулотлари. Жами курилиш майдони: 13x6 м2. Лойиҳани ишга тушириш учун зарур инвеститсия микдори: 120 000 000 сўм. БАТАФСИЛ

№348. Навоий вилоятининг янгича замонавий қиёфасини шакллантириш.

Республика ва вилоятда маҳаллий ва хорижий туризм инфраструктурасини яхшилаш учун мажмуада Канатда сайр қилиши бино ва иншоотини, технопарк, ресторан, ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш  шунингдек, гўзал ва жозибадор ландшафт дизайнини ишлаб чиқиш ва шаҳрида фавворалар мажмуаларини яратиш. Лойиха суммаси 82 000 000 000 сўм / 10 000 000 доллар США. Инвестор улуши: 72 000 000 000 сўм (9 000 000 АҚШ доллари). БАТАФСИЛ

№358. Навоий вилоятида иссиқхона ташкил этиш.

Навоий вилояти Навоий шахрида жойлашган 4 га майдонига замонавий гидропоника Евро 4-5 талаб стандартларига жавоб берадиган Голландия технологояси асосида иссикхона куришни таклиф киламиз. Ундан кузланган максад, ушбу иссикхонада етиштирилган помидор, булгор қалампири, бақлажон ва сабзавот махсулотларини Россия, Козоғистон ва бошқа чет мамлакатларга экспорт килиш. Шунингдек, корхонанинг 30 га хусусий ер майдони мувжуд. Лойихани ишга тушириш учун сўралаётган инвестиция миқдори – 3 100 000 $. БАТАФСИЛ

№363. Эркин иқтисодий зона ҳудудида иссиқхона барпо этиш.

Иссикхона жойлашган ҳудуд барча муҳандислик тармоқлари билан таъминланган зонада жойлашган. Фермер хужалигига жалб килинадиган ишчи ва ходимлар мазкур соҳада етарли тажрибага эга. Фермер хужалиги маҳсулотлар бозорини яхши ўрганиб чиққан. Эркин иқтисодий зона ҳудудида 3 га ер майдонида замонавий технологиялар асосида иссиқхона барпо этилади. Лойиханинг умумий киймати: 1 400 000 $. Шундан: Инвесторнинг улуши: 1 050 000 $. Корхонанинг уз маблаглари: 350 000 $. БАТАФСИЛ

№364. Бухоро вилояти Когон шаҳрида 4* меҳмонхона қуриш.

Бухоро вилояти кадимий шахар булиб жуда куп туристик объектларга бой вилоят хисобланади. Вилоятга ташриф буюрувчилар сони йилдан йилга ортиб бормокда. Мехмонхона хизматларини ошириш, кенгайтириш ва сифатини яхшилаш, мехмонхона секторига инвестицияларни жалб килиш асосий максадимиз. Лойиҳа қиймати: 850 000 $. Инвесторнинг улуши: 800 000 $. БАТАФСИЛ

№369. Қишлоқ хужаллик маҳсулотларини экспорт қилиш.

Қишлоқ хужаллик маҳсулотларини маҳаллий бозордан сотиб олиб, чет элга сотишни ташкил этиш. Лойиҳани ишга тушириш учун талаб қилинаётган сумма: 1 700 000 000 сум / 207 000 $. Сотиб олинадиган маҳсулотларнинг бозор баҳоси. БАТАФСИЛ

№388. Гурлан туманидан шоли ва бугдой поясидан ДСП ишлаб чиқариш.

Ҳозирда фойдаланилмаётган 2,5 га, қурилиш ости майдони 1 га бўлган бинода ДСП ишлаб чиқариш лойихаси. электр тармоғи, сув таъминоти, табиий газ, автомобил йўллари мавжуд. Лойиҳани умумий қиймати: 2 500 000 $. БАТАФСИЛ

№403. Фарғонада ахоли ташиш транспорти буйича инновацион лойиха (Фаолятини кенгайтириш).

Автотранспорт корхоналари автобусларга GPS қурилмаларини ўрнатиш ва ўрнатилган GPS қурилмалари бўйича онлайн маниторинг олиб бориш тизими хамда ҳисобот дастурини таклиф қилинади. Лойиха бўйича қилинган ишлар: Интернет автобуслар ҳисобот праграммаси, мобил илова, веб сайт, GPS программа ва автобус учун йуловчи хисоблагич программаси яратилган. Талаб қилинадиган инвестиция миқдори: 42 000 $. БАТАФСИЛ

№406. Наманган вилояти, Поп туманида боғдорчиликка ихтисослашган фермер хўжаллиги фаолиятини кенгайтириш.

Боғдорчиликка ихтисослашган фермер хўжалигимизда, 2 гектар аралаш мевали боғимиз бор. Лойиҳа мақсади: Меваларни сақлаш учум музлатгич, меваларни қайта ишлаш учун цехни ташкил этиш ва чорвачилик билан шуғилланиш учун инвестиция керак. Лойиҳани йўлга қўйиш учун зарур бўлган инвестиция миқдори: 40 000 $ дан  110 000 $ гача. БАТАФСИЛ

ИНВЕСТОРЛАРНИНГ   ТАКЛИФЛАРИ   ВА   ЯНГИ   ЛОЙИҲАЛАРДАН   ХАБАРДОР   БЎЛИШНИ   ХОХЛАЙСИЗМИ?

Telegram каналимизга обуна бўлинг :
uzinvestlogo.png

Тошкент ш., Миробод тумани,
Ойбек куч. 22, "NEW WORLD"
Бизнес маркази, 2 кават
info@uzinvest.uz
+99898 338 93 33
+99890 925 96 81

Разработано artlab
+99898 338 93 33